placeholder image

Pro Partnery

ARBOmedia je předním poskytovatelem služeb v oblasti on-line a mobilní reklamy. Zkušenosti a seznámení se s on-line reklamním trhem umožňuje ARBOmedia provádět účinná opatření, která splňují požadavky malých i velkých vydavatelů. ARBOmedia na trhu v současné době spravuje více než 55 webových projektů a dosahuje asi 50% českého internetového trhu.


Modely spolupráce

ARBOmedia nabízí dva základní modely spolupráce:

  • Dohoda o exklusivním partnerství znamená, že jen naše síť má výhradní práva k zastupování webu pro inzerenty (mediální agentury, reklamní agentury). S této dohody vyplývá, že web má možnost provádět nezávislé prodeje reklamy pouze pro přímé zákazníky.
  • Dohoda o zprostředkování znamená, že ARBOmedia není jediným subjektem, který má právo prodávat reklamu na webu.

Výhody spolupráce

ARBOmedia nabízí služby:

  • získávání zákazníků
  • plánování reklamních kampaní
  • kontrola plnění objednávek
  • optimalizace kampaní

ARBOmedia nabízí celou řadu reklamních řešení jak zvýšit efektivitu kampaní a tím docílit zvýšení příjmů pro své partnery.

Výhody spolupráce